Marianne, Bart, Coen, Dana en Isis starten wereldreis

Rotterdam, 1 februari 2004 - Vandaag gaat de wereldreis van Coen (bijna 5) Dana en Isis (bijna 2) en Bart en Marianne van start. Bart: "De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het inpakken, herinpakken, herbezien en beslissen wat we uiteindelijk meenemen. In wezen is de voorbereiding nog niet eens zo intensief geweest; alles valt via het www te regelen blijkt maar weer eens".

Website
De familie is uitgebreid te volgen via de daarvoor ingerichte website op www.dthouse.nl. De route is er precies te volgen en Bart en Marianne lichten er ook de motivatie van dit niet alledaagse "uitstapje" toe. "Na 12 jaar hard werken waarvan minstens de helft met dubbele weken vinden we het tijd worden om de zaken eens her te bezien", aldus Bart op de website. "Na de opbouwfase van het bureau is een en ander nu bestendigd. Het blijkt echter niet goed mogelijk om in de waan van de dag tot nieuwe inzichten te komen en zinvolle doelen te stellen voor de komende periode. Hoewel het moeilijk is om je bedrijf achter te laten, is het leven te kort om te blijven teren op bestaande zaken: daarom een rigoreus besluit. We verwachten dat de geplande reis een afgewogen geheel vormt van nieuwe impulsen en rust om te denken".
  
Gezin
Bart gaat verder: "Daarnaast is het fantastisch om met ons vijven onafhankelijk van scholen en creches eenduidig iets te ondernemen van een langere tijdsduur. We verwachten dat iedereen hierdoor goed tot zijn recht komt en zijn karakter verder vormt binnen het gezin. De kinderen zijn jong; het is een illusie om te verwachten dat ze onafhankelijke indrukken onthouden. We verwachten echter wel dat het geheel van intensiteit van indrukken een blijvende weerslag zal hebben.
Wij op onze beurt verwachten verrast te worden door open blik van de kinderen".

    
  
.
het eerste deel van de route


Coen, Bart, Marianne, Dana en Isis (of Isis en Dana)


>> Volg de reis via www.dthouse.nl 

 

Terug naar nieuwsoverzicht